Special Volume


 

Biographical Memoirs

Deceased Fellows Authors Year of Demise Volume File
Austin Manindra Nath Ghosh GN Dutt 1961 1 PDF
Ananth H Pandya Lily Pandya 1951 4 PDF
Amiya Chandra Banerji RS Kushwaha 1968 5 PDF
Adinath Lahiri Satyaprasad Raychaudhuri 1975 6 PDF
Appadvedula Lakshmi Narayan I Ramakrishna Rao 1973 7 PDF
Anant Gopal Jhingran VK Vema ad Vinaya Jhingram 1977 9 PDF
Anil Kumar Gayen BR Seth 1978 9 PDF
Atma Ram KG Krishnamurthi 1983 9 PDF
Anil Bhusan Biswas RC Mehrotra 1979 10 PDF
Amiya Bhuson Kar VP Kamboj 1976 10 PDF
Arthur Lennox Coulson AK Dey and AK Ghosh 1955 11 PDF
Amulya Chandra Ukil SC Seal 1970 11 PDF
Ajudhya Nath Khosla Jai Krishna 1984 11 PDF
Amar Chand Joshi MS Randhawa 1971 15 PDF
Anantharaman Parameswaran Subramaniam BP Radhakrishna 1973 16 PDF
Anil Kumar Ganguly Jagdish Shankar 1988 17 PDF
A Ramaswami Mudaliar CE Ramachandran 1976 18 PDF
Alexander Mcmillan Heron F Ahmad 1971 18 PDF
Alexander Dron Stewart SC Seal 1969 18 PDF
Ajit Kumar Saha SN Chatterjee 1991 19 PDF
Anil Kumar Das JC Bhattacharyya 1961 19 PDF
Arun Kumar Dutta D Banerjee 1988 23 PDF
Amitabha Bhattacharyya Sumanta Neogy and Souren Mitra 1992 25 PDF
Anna Modayil Mani CR Sreedharan 2001 25 PDF
Ajit Kumar Saha D Mukhopadhyay 1997 26 PDF
Amar Prasad Ray VP Sharma 1996 27 PDF
Anil Bhusan Dutt D Mukhopadhyay 1980 29 PDF
Anil Kumar Lala Dulal Panda 2004 29 PDF
Autar Singh Paintal Ashima Anand 2004 29 PDF
Antapur Venkoba Rao V Ramamurti 2005 29 PDF
Anekal Ramaswamiengar Gopala Ayengar V Ramamurti 1992 30 PDF
Amal Kumar Raychaudhuri Jayant V Narlikar 2005 30 PDF
Arunachala Sreenivasan G Venkataraman 1996 31 PDF
Akella Kameswara Rao B Dattaguru 2005 31 PDF
Amalendu Roy K Mallick 2005 31 PDF
Asoke Mookherjee Supriya Roy 2006 31 PDF
Amiya Bikash Chowdhury SK Bhattacharya 2006 31 PDF
Asima Chatterjee Julie Banerji 2006 32 PDF
Abrar Mustafa Khan M Shamim Jairajpuri 2004 33 PDF
Ardhendu Sekhar Mukherjee RN Chatterjee 2004 34 PDF
Amar Nath Bhaduri Syamal Roy 2003 35 PDF
Ashesh Prosad Mitra KK Mahajan 2007 35 PDF
Archana Sharma SK Sopory 2008 35 PDF
Akshayananda Bose Samaresh Mitra 1997 36 PDF
Asoke Gopal Datta Tuli Biswas 2005 36 PDF
Ashok Prasad Maitra Bhamidi V Rao 2008 36 PDF
Araga Ramesha Rao AR Nitin Rao Nishit Rao and K Sudha Rao 2008 37 PDF
Ajay Kumar Bose Maghar S Manhas 2010 38 PDF
Ajit Ram Verma Krishan Lal 2009 39 PDF
Atmaram Bhairav Joshi Anil Vishnu Moharir 2010 39 PDF
Amarnath Maitra lndrajit Roy 2012 40 PDF
Appaji Gilbert Sathyanesan KP Joy 2013 41 PDF
AK Sharma 2017 43 PDF
Anadi Sankar Gupta 2012 43 PDF


Back